Saopštenje za medije

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 13.04.2018.godine, upoznala se sa sadržajem informacionog sistema za obradu izbornih rezultata koji će biti primijenjen na izborima za izbor Predsjednika Crne Gore 15.04.2018.godine.

Građani i zainteresovana javnost moći će pratiti izborne rezultate, u realnom vremenu, nakon verifikacije rezultata od strane opštinskih izbornih komisija na  adresi rezultati.dik.co.me

Na ovaj način biće  ispoštovana i preporuka iz Konačnog izvještaja Posmatračke misije OSCE/ODIHR nakon parlamentarnih izbora 2016.godine: „U cilju unaprjeđenja transparentnosti i odgovornosti procesa, DIK bi mogla razmotriti mogućnost javnog tabeliranja rezultata, kao i detaljnije regulisanje procedura tabeliranja OIK-a“.

U cilju efikasnije komunikacije opštinskih izbornih komisija sa Državnom izbornom komisijom, formirana je „Operativna soba“ koja će biti u funkciji tokom cijelog izbornog dana (od 05:00 časova do završetka sjednica svih OIK-a), u sklopu koje će biti formiran call centar.

13/04/2018