Saopštenje za medije

Državna izborna komisija će 11. marta 2023.godine započeti proces štampanja glasačkih listića u štampariji Merkator u Bijelom Polju.

Ukoliko mediji žele da izvještavaju o procesu štampanja glasačkih listića, potrebno je da se obrate Državnoj izbornoj komisiji najkasnije do 10. marta 2023.godine do 15 časova u cilju izdavanja ovlašćenja koje je neophodno za ulazak u prostorije gdje će biti vršeno štampanje.

Uz zahtjev potrebno je dostaviti podatke o licu za koje se traži ovlašćenje (ime i prezime, broj identifikacionog dokumenta- lične karte ili pasoša).

08/03/2023