Saopštenje

Državna izborna komisija razvila je softversko rješenje koje će biračima omogućiti da provjere kojem kandidatu za Predsjednika Crne Gore su dali potpis podrške, kao i da li je došlo do zloupotrebe njihovog potpisa za predsjedničke izbore zakazane za 15. april 2018.godine.

U postupku provjere potpisa birača koji su podržali kandidata za Predsjednika Crne Gore, Državna izborna komisija provjerava da li je lice koje je dalo potpis podrške upisano u birački spisak kao i da li je svojim potpisom podržalo više od jednog kandidata.

U bazi podataka nalaze se svi birači koji su unijeti od strane Državne izborne komisije nakon postupka provjere.

Softversko rješenje je postavljeno na web adresi: potpisi.dik.co.me, a takođe na web site-u Državne izborne komisije će se nalaziti link za povezivanje sa gore navedenom web adresom.

Sve što je potrebno da uradi birač u cilju efikasne provjere je da unese svoj jedinstveni matični broj, čekira kvadratić za validaciju, odradi uslove validacije i ako je sve u redu startuje opciju Provjeri. Moguća su dva slučaja:

  1. Ako birač nije upisan u bazu podataka dobiće se odgovor: “Birač sa JMB: xxxxxxxxxxxxx, se ne nalazi u bazi provjerenih potpisa podrške kandidatima za Predsjednika Crne Gore za predsjedničke izbore zakazane za 15.04.2018 godine.”
  2. Ako je birač upisan u bazu podataka dobiće se odgovor: “Birač IME PREZIME sa JMB: xxxxxxxxxxxxx, se nalazi u bazi provjerenih potpisa podrške kandidatima za Predsjednika Crne Gore za predsjedničke izbore zakazane za 15.04.2018 godine. Podržao je kandidate: Ime i Prezime.” Ako je birač podržao više od jednog kandidata u odgovoru će biti svi navedeni.

Za sve dodatne informacije birači se mogu obratiti Državnoj izbornoj komisiji:

Tel: +38220512209, e-mail: podrska@dik.co.me

12/03/2018