Sastanak DIK-a i predstavnika posmatračke misije ODIHR-a (EOM)

Povodom održavanja predstojećih predsjedničkih izbora, koji su zakazani za 19. mart 2023. godine, predsjednik DIK-a Nikola Mugoša, sekretar Nikola Dedeić, član Milisav Ćorić i dio zaposlenih Službe Državne izborne komisije sastali su se sa šefom posmatračke misije ODIHR-a (EOM) Tamasom Mecerisom i članovima Misije.

Na početku sastanka predsjednik Mugoša je pozdravio šefa posmatračke misije Mecerisa i informisao o aktivnostima DIK-a u susret predsjedničkim izborima, naglašavajući transparentnost rada DIK-a i dosadašnju saradnju sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, ODIHR-om, kao i civilnim sektorom. Takođe, predsjednik Mugoša je saopštio da je DIK potvrdila jednu kandidaturu predsjedničkog kandidata gospodina Andrije Mandića.

Sekretar Nikola Dedeić i član Komisije Milisav Ćorić su iskazali spremnost za saradnju sa predstavnicima Misije ODIHR-a i takođe ih upoznali sa izazovima i obavezama koje ima Državna izborna komisija i organi za sprovođenje izbora u susret predsjedničkim izborima.

Šef posmatračke misije Tomas Meceris je izrazio zadovoljstvo zbog organizovanja sastanka i buduće saradnje i pojasnio ciljeve posmatračke misije ODIHR-a (EOM). U nastavku razgovora gospodin Meceris je informisao predstavnike DIK-a da će posmatračka misija uključivati 14 dugoročnih posmatrača i angažovanje 100 kratkoročnih posmatrača u cilju praćenja izbornog procesa i izbornog dana

Gospodin Maceris je izrazio interesovanje za funkcionisanje opštinskih izbornih komisija u kojima izborni proces nije okončan, odnosno nijesu proglašeni konačni rezultati izbora.

Predsjednik DIK-a dr Nikola Mugoša je obavijestio predstavnike Misije da je DIK donijela mišljenje u vezi funkcionisanja izbornih komisija u opštinama u kojima nijesu proglašeni konačni rezultati izbora kao i izbornim komisijama čiji je mandat istekao.

U nastavku razgovora članovi posmatračke misije postavili su određena pitanja koja se tiču funkcionisanja Državne izborne komisije, primjene izbornog zakonodavstva i transparentnosti rada DIK-a i ostalih organa za sprovođenje izbora.

Na kraju razgovora zaključeno je da je potrebno da Državna izborna komisija i ODIHR kontinuirano održavaju blisku saradnju i razmjenjuju informacije o funkcionisanju DIK-a i organa za sprovođenje izbora tokom sprovođenja aktivnosti u ovom izbornom procesu.

08/02/2023