Saziv za 118. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15)

S A Z I V A M
118. sjednicu Državne izborne komisije
za 17.07.2020. godine

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 116. i 117. sjdnice Komisje;
2. Donošenje Odluke o izboru ponuđača za štampanje izbornog materijala;
3. Informacija sa proširene sjednice Kolegijuma predsjednika Skupštine Crne Gore;
4. Administrativno uputstvo za objavljivanje materijala na web sajtu Državne izborne komisije i web stranicama opštinskih komisijama;
5. Zahtjev za mišljenje Socijalističke narodne partije;
6. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u hotelu Hilton, sala princeza Jelena, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2 sa početkom u 10 sati.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Saziv za 118. sjednicu 246.34 Kb pdf
16/07/2020