Saziv za 126. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15)

S A Z I V A M
126. sjednicu Državne izborne komisije
za 03.08.2020. godine

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 125. sjednice Komisije;
2. Utvrđivanje i proglašenje izborne liste ALEKSA BEČIĆ – MIODRAG LEKIĆ – “MIR JE NAŠA NACIJA“ – DEMOKRATE – DEMOKRATSKA CRNA GORA – DEMOS – PARTIJA PENZIONERA, INVALIDA I RESTITUCIJE – GRAĐANSKI POKRET NOVA LJEVICA koju je podnijela koalicija političkih partija Demokratska Crna Gora, DEMOS, Partija penzionera, invalida i restitucije i Građanski pokret Nova ljevica.
3. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u hotelu Hilton, sala princeza Jelena, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2 u 11:00 sati.

03/08/2020