Saziv za 147. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15)

S A Z I V A M
147. sjednicu Državne izborne komisije
za 10.09.2020. godine

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 146. sjednice Komisije;
2. Prigovor podnosioca izborne liste Koalicije „ZA BUDUĆNOST KOTORA“ Dejana Vukšića, broj 743 od 9.09.2020. godine na Izvještaj o rezultatima izbora za odbornike u SO Kotor broj 02-22/20-177 od 9.09.2020. godine;
3. Prigovor podnosioca izborne liste „VLADIMIR JOKIĆ-„KOTOR JE NAŠA NACIJA“-DEMOKRATE-DEMOKRATSKA CRNA GORA“ Vladimira Jokića, broj 744 od 9.09.2020. godine na Izvještaj o rezultatima izbora za odbornike u SO Kotor broj 02-22/20-177 od 9.09.2020. godine;
4. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u hotelu Hilton, sala princeza Jelena, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2 u 14 sati.

10/09/2020