SDP predala izbornu listu Državnoj izbornoj komisiji

Socijaldemokratska partija Crne Gore predala je jutros Državnoj izbornoj komisiji izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će biti održani 30. avgusta pod nazivom

SDP – JAKA CRNA GORA!

Nosilac liste je Draginja Vuksanović Stanković.

Državna izborna komisija vrši pregled dostavljene dokumentacije koju propisuje član 46 Zakona o izboru odbornika i poslanika, kao i potrebnu dokumentaciju za svakog kandidata sa liste. Takođe, Državna izborna komisija utvrđuje da li lista ima potreban broj potpisa podrške birača.

Izborna lista za izbor poslanika može biti utvrđena od strane Državne izborne komisije ako je svojim potpisom podrži najmanje 4 261 birač.

Ukoliko utvrdi da izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva „SDP – JAKA CRNA GORA!“ sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, Državna izborna komisija potvrđuje i proglašava izboru listu.

Ako DIK utvrdi da izborna lista sadrži određene nedostatke donijeće, u roku od 48 sati od prijema izborne liste, zaključak kojim se podnosiocu liste nalaže da, najkasnije u roku od 48 časova od dostavljanja zaključka, otkloni te nedostatke. Tim zaključkom se podnosiocu ukazuje na radnje koje treba da obavi radi otklanjanja nedostataka.


foto: Luka Zeković

28/07/2020