Službeno ovlašćenje – Parlamentarna Skupština Mediterana