Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – Ambasada SAD u Crnoj Gori

Na osnovu člana 111 g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, broj 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00) i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18, 109/20) i  akta Ministarstva vanjskih poslova broj 6/4-900/21-943-3 od 4. marta 2021. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora za izbor odbornika u Skupštini opštine Nikšić koji će se održati 14. marta 2021. godine