Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – Ambasada SAD