Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – Ambasada Velike Britanije

Na osnovu člana 111 g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, broj 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, „Sl. list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18, 109/20) i akta Ministarstva vanjskih poslova broj 7/2-901/22-3058-2 od 20. oktobra 2022. godine, Državna izborna komisija, izdaje 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora za izbor odbornika u Skupštinu Glavnog grada Podgorica i skupštine opština opština Bar, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Tivat, Budva, Šavnik, Zeta i Žabljak koji će se održati 23. oktobra 2022. godine