Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – Parlamentarna skupština OEBS

Na osnovu člana 111 g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18) i akta Ministarstva vanjskih poslova broj 9/05-3/17-82-20/20 od 21. avgusta 2020. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore koji će se održati 30. avgusta 2020. godine

 

Ovlašćuju se predstavnici Parlamentarne skupštine OEBS za posmatranje izbora za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore koji će se održati 30. avgusta 2020. godine.