Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora za izbor odbornika u SO Tivat – CDT

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i prijave za posmatranje izbora “CENTAR ZA DEMOKRATSKU TRANZICIJU” broj 002-03/20 od 05.03.2020. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora za izbor odbornika u Skupštinu opštine Tivat koji će se održati 5. aprila 2020. godine

Attachments

Name Size Type
Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora - CDT 386.20 Kb pdf