Štampanje glasačkih listića sjutra na Cetinju

Štampanje glasačkih listića za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore na izborima koji će se održati 16. oktobra 2016. godine, počeće 8. oktobra 2016. godine u Štampariji „Obod“ Cetinje. Planirano je da štampanje počne u 7 sati.

Proces štampanja mogu pratiti po jedan predstavnik domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i drugih međunarodnih organizacija i ovlašćeni predstavnici stranih država, kojima je Državna izborna komisija izdala službeno ovlašćenje za posmatranje izbora, kao i predstavnici medija.

Zahtjev za izdavanje posebnog ovlašćenja za prisustvovanje procesu štampanja glasačkih listića podnosi se Državnoj izbornoj komisiji na adresu Novaka Miloševa 8 ili na mail adresu komisija@dik.co.me danas 7. oktobra do 19 časova.

07/10/2016