Stav DIK u odnosu na Zahtjev za mišljenje Skupštine Prijestonice Cetinje

Državna izborna komisija je na sjednici razmatrala Vaš zahtjev i zauzela stav da s obzirom na nespornu većinu u Skupštini Prijestonice Cetinje, treba imenovati predložena tri člana Izborne komisije Prijestonice, imajući u vidu član 21 Zakona o izboru odbornika i poslanika kojim je propisano da organi za sprovođenje izbora odlučuju većinom glasova svojih članova. Preostali članovi mogu biti imenovani na nekoj od narednih sjednica, odnosno nakon što budu predloženi.

21/12/2018