Mišljenja i zaključci

Zaključak DIK o ranije podnijetom Prigovoru DNP

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 1, 2, 3 i 16 i člana 109 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni [...]

Mišljenje DIK na Zahtjev SO Nikšić

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 15. juna 2021. godine, razmotrila je Zahtjev Skupštine opštine Nikšić broj 219 od 09.06.2021.godine, za davanje mišljenja u vezi primjene člana 25 Zakona o izboru odbornika i poslanika koji se odnosi na imenovanje [...]

Mišljenje na Zahtjev mr Ivanke Nikolić Mrkić

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 3. februara 2021. godine, razmotrila je Zahtjev mr Ivanke Nikolić Mrkić broj 30 od 29.01.2021. godine, za davanje mišljenja koji je minimalan, a koji maksimalan broj birača koji se mogu udružiti u cilju nastupa [...]

Mišljenje DIK na zahtjev OIK Bar

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. septembra 2020.godine, razmotrila je Zahtjev Opštinske izborne komisije Bar, kojim je traženo mišljenje da li je OIK Bar u obavezi, da na zahtjev političkih partija koje su učestvovale na proteklim parlamentarnim izborima, dostavi [...]

Dodatno Mišljenje DIK na Zahtjev IKGG o glasanju putem pisma

Državna izborna komisija, na sjednici od 28.08.2020. godine, razmotrila je Vaš zahtjev broj 580/3 od 28.08.2020.godine za dodatnim pojašnjenjem mišljenja broj 580/2. U zahtjevu za davanje mišljenja u bitnom se navodi da bi bilo potrebno pojasniti da li birački odbori [...]

Mišljenje DIK na Zahtjev IKGG za postupanje biračkog odbora po zahtjevima za glasanje putem pisma

Državna izborna komisija, na sjednici od 26.08.2020. godine, razmotrila je Vaš zahtjev broj 580 od 26.08.2020.godine za davanje mišljenja. U zahtjevu za davanje mišljenja u bitnom se navodi da je nakon ukidanja odredbi tačke 1 alineje 3 i 4 Pravila [...]

Mišljenje na Zahtjev IKGG

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 14. avgusta 2020. godine, razmotrila je Zahtjev Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, za davanje mišljenja da li se prilikom određivanja članova biračkih odbora iz dvije opozicione političke partije koje su na prethodnim izborima dobile [...]

Biračima kojima je istekao rok važenja ličnih dokumenata treba omogućiti biračko pravo na izborima

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 12. avgusta 2020. godine, razmotrila je Zahtjev Demokratske Crne Gore, kojim je traženo mišljenje da li će birač kao što je to slučaj bio i do sada, svoj identitet moći dokazati i biračko pravo [...]

Mišljenje na Zahtjev Demokratske Crne Gore

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 12. avgusta 2020. godine, razmotrila je Zahtjev Demokratske Crne Gore, kojim je traženo mišljenje o primjeni odredbi čl. 80 i 85 Zakona o izboru odbornika i poslanika. U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, [...]

Mišljenje na Zahtjev Demokratske Crne Gore

Državna izborna komisija na sjednici održanoj 10. avgusta 2020. godine, razmotrila je Zahtjev za mišljenje Demokratske Crne Gore u kojem je traženo da Državna izborna komisija donese mišljenje kojim će se preporučiti način određivanja tima povjerenika za glasanje putem pisma [...]