Mišljenja i zaključci

Mišljenje DIK na zahtjev OIK Danilovgrad

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 3. novembra 2022. godine, razmotrila je zahtjev za mišljenje Opštinske izborne komisije Danilovgrad. Zahtjevom je traženo mišljenje da li OIK Danilovgrad treba da proglasi konačne rezultate izbora pri činjenici da teče rok za žalbu [...]

Mišljenje na Zahtjev OIK Šavnik

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 28. oktobra 2022. godine, razmotrila je zahtjev Opštinske izborne komisije Šavnik. Zahtjevom je traženo mišljenje kako da postupi opštinska izborna komisija u slučaju da pojedini članovi ili njihovi zamjenici samovoljno napuste, ili se ne [...]

Mišljenje DIK na Zahtjev OIK Plav

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 26. oktobra 2022. godine, razmotrila je zahtjev za mišljenje Opštinske izborne komisije Plav vezano za proglašenje konačnih rezultata u situaciji kada je izborna lista LDSH-DSA Per Shqiptaret podnijela žalbu Ustavnom sudu Crne Gore na [...]

Mišljenje na Zahtjev OIK Šavnik

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 22. oktobra 2022. godine, razmotrila je zahtjev za davanje mišljenja Opštinske izborne komisije Šavnik da li pripadnik policije može biti član biračkog odbora. U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje sljedeće M I Š [...]

Mišljenje DIK na Zahtjev Izborne komisije Glavnog grada

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 22. oktobra 2022. godine, razmotrila je zahtjev Izborne komisije Glavnog grada o načinu postupanja biračkog odbora u slučaju ukoliko se 23. oktobra u 7,00 časova na biračkom mjestu ne pojave predsjednik, njegov zamjenik ili [...]

Mišljenje na Zahtjev OIK Zeta

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 15. oktobra 2022. godine, razmotrila je Zahtjev Opštinske izborne komisije Zeta za davanje mišljenja da li se glasanje može održati u drugim prostorijama za dva biračka mjesta, budući da su biračka mjesta 17 [...]

Mišljenje na Zahtjev Izborne komisije Glavnog grada

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 15. oktobra 2022. godine, razmotrila je Zahtjev Izborne komisije Glavnog grada Podgorica za davanje mišljenja da li je moguće izmijeniti Rješenje o određivanju biračkih mjesta, u dijelu koji se tiče lokacije biračkog mjesta. [...]

Mišljenje DIK na Zahtjev IKGG Podgorica

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 12. oktobra 2022. godine, razmotrila je Zahtjev Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, za davanje mišljenja da li lica koja ostvaruju biračko pravo u drugim opštinama mogu biti predsjednici ili članovi biračkih odbora na teritoriji [...]

Mišljenje na Zahtjev Božidara Vujičića

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. oktobra 2022. godine, razmotrila je zahtjev Božidara Vujičića za davanje mišljenja da li su opštinske izborne komisije u obavezi da neposredno primijene odredbu člana 25 stav 1 tačka (b) Međunarodnog pakta o građanskim [...]

Mišljenje na Zahtjev OIK Šavnik

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. oktobra 2022. godine, razmotrila je zahtjev Opštinske izborne komisije Šavnik za davanje mišljenja da li lokalni funkcioner – potpredsjednik opštine može biti predsjednik, odnosno član opštinske izborne komisije. U vezi sa navedenim, Državna izborna [...]