Mišljenja i zaključci

Mišljenje na zahtjev Demokratske Crne Gore od 15. maja 2018. godine

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 16. maja 2018. godine, razmotrila je Zahtjev za mišljenje Demokratske Crne Gore broj 683/3 od 15.05.2018.godine. U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje pojašnjenje Mišljenja broj 683/2 od 14.05.2018.godine.  

Mišljenje na zahtjev OIK Žabljak od 6. oktobra 2016. godine

Državna izborna komisija na sjednici od 12. oktobra 2016. godine donijela je sljedeće MIŠLJENJE Glasački listić na kojem su dopisani ime i prezime ili inicijali glasača smatraće se nevažećim glasačkim listićem, a sva ostala dopisivanja na glasačkom listiću biće predmet odlučivanja biračkog [...]

ZAKLJUČAK

Državna izborna komisija na sjednici održanoj 30. septembra 2016. godine ZAKLJUČILA je da: 1. Kandidat sa liste poslanika ne može biti predsjednik biračkog odbora ili zamjenik predsjednika, 2. Kandidat sa liste poslanika ne može biti predstavnik ili zamjenik opunomoćenog predstavnika i 3. Kandidat sa liste [...]

Mišljenja na zahtjev OIK Mojkovac od 06.09.2016. godine

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 07.09.2016. godine, daje sljedeće M I Š LJ E NJ E Saglasno članu 4, 38 i 42 Zakona o izboru odbornika i poslanika grupa birača ima isti tretman i prava kao politička partija u smislu ostvarivanja [...]

Mišljenje na zahtjev OIK Tivat od 05.09.2016. godine

Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za davanje mišljenja Opštinske izborne komisije Tivat od 05.09.2016. godine, na sjednici održanoj 07.09.2016. godine, daje sljedeće M I Š LJ E NJ E Zakonom o izboru odbornika i poslanika, članom 20 i 25, propisani su uslovi [...]

Mišljenje o primjeni odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika koje se odnose na identifikaciju birača putem lične karte

Povodom u javnosti iznijetih različitih stavova u vezi sa primjenom odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 31/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Sl. list CG”, broj 46/11 i 14/14) koje se [...]

Mišljenje u vezi sa primjenom elektronske identifikacije birača na izborima raspisanim prije 1. novembra 2014. godine