Rješenja po prigovorima

Rješenja po prigovorima

DIK usvojila Prigovor Odbora DPS Prijestonice Cetinje Oskara Hutera

DIK usvojila Prigovor Boška Vlahovića

Odbačena Žalba Pokreta Evropa sad Tivat na Mišljenje OIK Tivat kao neblagovremena

DIK usvojila dva prigovora DPS na rad OIK Šavnik

DIK usvojila dva prigovora na rad OIK Šavnik

Usvojen Prigovor OO DPS Berane na Odluku OIK Berane

Odbijen prigovor Gospave Vujisić na Rješenje OIK Kolašin kao neosnovan

DIK odbacila prigovor Božidara Vujičića

DIK odbacila Prigovor Moma Joksimovića na Odluku o prihvatanju kandidature Mila Đukanovića za Predsjednika Crne Gore kao nedozvoljen