UIKS

Rješenja o imenovanju biračkih odbora za glasanje u UIKS-u

26/04/2021

Odluka o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora

Na osnovu člana 87 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), Državna izborna komisija, [...]
16/04/2021

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Biračkog odbora za Biračko mjesto I – Zatvor za duge kazne Podgorica (UIKS-I)

10/03/2021

DIK imenovala biračke odbore za glasanje u UIKS-u

01/03/2021