Zapisnici

Zapisnik sa 18. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 17. sjednice Komisije. Uzdržani su bili 2 zamjenika člana jer nijesu prisustvovali sjednici. Ad – 2 Komisija je dala Mišljenje po Zahtjevu za mišljenje Opštinske izborne komisije Berane broj 106 od 5.03.2022. godine. Mišljenje [...]
11/03/2022

Zapisnik sa 17. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 16. sjednice Komisije. Uzdržani su bili 3 člana jer nijesu prisustvovali sjednici. Ad – 2 Komisija je jednoglasno donijela Odluku o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji [...]
10/03/2022

Zapisnik sa 16. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 15. sjednice Komisije. Uzdržani su bili 2 zamjenika člana jer nijesu prisustvovali sjednici. Ad – 2 Komisija je jednoglasno donijela dopune dva podzakonska akta kojima je predviđeno da se potpis birača za podršku [...]
05/03/2022

Zapisnik sa 15. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 14. sjednice Komisije. Uzdržan je bio zamjenik člana jer nije prisustvovao sjednici. Ad – 2 Komisija je jednoglasno usvojila informaciju o potrebi unaprjeđenja transparentnosti rada Državne izborne komisije, odnosno potrebi otvaranja sjednica Komisije [...]
26/02/2022

Zapisnik sa 14. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 13. sjednice Komisije. Uzdržana su bila 2 člana Komisije jer nijesu prisustvovali sjednici. Ad – 2 Komisija je konstatatovala da je saglasno Poslovniku izvršena popuna upražnjenog poslaničkog mjesta, bez održavanja sjednice, a [...]
25/01/2022

Zapisnik sa 13. sjednice

Ad – 1 Komisija je usvojila zapisnike sa 11. i 12. sjednice Komisije. Uzdržan je bio zamjenik člana jer nije prisustvovao sjednicama. Ad – 2 Komisija je u izvršavanju Odluke Ustavnog suda U VII br. 2/21 od 18.12.2021. godine donijela Rješenje kojim se [...]
12/01/2022

Zapisnik sa 12. sjednice

Ad – 1 Rješavajući po Prigovoru podnosioca izborne liste „Socijalistička narodna partija – Časno za Petnjicu“ broj 385 od 10.12.2021. godine na Rješenje Opštinske izborne komisije Petnjica 119/21 od 9.12.2021. godine, Komisija je nakon rasprave donijela Rješenje kojim se Prigovor odbija [...]
19/12/2021

Zapisnik sa 11. sjednice

Ad – 1 Komisija je usvojila Zapisnik sa 10. sjednice Komisije. Uzdržan je bio predsjednik Komisije i 2 člana Komisije jer nijesu prisustvovali 10. sjednici. Ad – 2 Rješavajući po prigovoru Izabele Urošević na Odluku Opštinske izborne komisije Tivat broj 18/21 od 01.12.2021.godine, [...]
19/12/2021

Zapisnik sa 10. sjednice

Ad – 1 Komisija je sa 7 glasova usvojila Zapisnik sa 9. sjednice Komisije. Uzdržan je bio Nikola Angelovski zamjenik člana Komisije jer nije prisustvovao 9. sjednici. Ad – 2 Komisija je nakon rasprave donijela mišljenje po zahtjevu Skupštine opštine Nikšić. Mišljenje [...]
10/12/2021

Zapisnik sa 9. sjednice

Ad – 1 Nakon što je Zapisnik dopunjen po predlogu Vladimira Čađenovića, člana Komisije, Komisija je isti usvojila sa deset glasova za. Predsjednik Komisije bio je uzdržan jer nije prisusutvovao prethodnoj sjednici. Ad – 2 Komisija je utvrdila izvod iz biračkog spiska za [...]
15/06/2021