Zapisnici

Zapisnik sa 117. sjednice

Ad – 1 Komisija se sastala sa ponuđačima koji su poslali ponude za štampanje izbornog materijala. Sastanku su pristupili predstavnici sva tri ponuđača: Obod d.o.o. Cetinje, Grafo Group d.o.o. Podgorica i Merkator International d.o.o. Bijelo Polje. Članovi Komisije su postavljali pitanja [...]
17/07/2020

Zapisnik sa 116. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 115. sjednice. Ad – 2 Komisija je razmotrila Nacrt preporuka za bezbjedno održavanje izbora – Crna Gora 2020, sastavljen od strane Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti. Komisija se saglasila da se saglasno [...]
17/07/2020

Zapisnik sa 115. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 114. sjednice. Ad – 2 Komisija se saglasila da održi sastanak sa Nacionalnim koordinacionim tijelom za zarazne bolesti. Sastanak će biti prilika da se predstave izborne procedure kako bi se ukazalo na moguće [...]
10/07/2020

Zapisnik sa 114. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 113. sjednice. Ad – 2 Komisija je usvojila Odluku o potrebnom broju potpisa birača za podršku izbornoj listi izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 30. avgusta [...]
08/07/2020

Zapisnik sa 113. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnike sa 111. i 112. sjednice. Ad – 2 Na sjednici je konstatovano da je saglasno Poslovniku o radu Državne izborne komisije popuna upražnjenog poslaničkog mjesta izvršena elektronskim putem. Izvještaj o popuni upražnjenog poslaničkog [...]

Zapisnik sa 112. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno donijela Odluku o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za izbor odbornika u Skupštinu opštine Tivat raspisanih za 5. april 2020.godine. Tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika. Sjednica se održala korišćenjem telefonske komunikacije [...]
21/06/2020

Zapisnik sa 111. sjednice

20/03/2020

Zapisnik sa 110. sjednice

Ad – 1 Prije nego što se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda, Milisav Ćorić, član Komisije, ukazao je da je predsjedniku Đorđiju Vukčeviću mandat istekao 17. januara kada je napunio 67 godina života. Ćorić je naglasio da će izdvojiti mišljenje i [...]
13/03/2020

Zapisnik sa 109. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 108. sjednice. Ad – 2 Predsjednik je upoznao članove da je NVO „Centar za građansko obrazovanje“ podnijela krivičnu prijavu protiv NN lica u Državnoj izbornoj komisiji. Postupajući po prijavi Specijalno državno tužilaštvo [...]
31/01/2020

Zapisnik sa 108. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 107. sjednice. Ad – 2 Na sjednici je konstatovano da je saglasno Poslovniku o radu Državne izborne komisije popuna upražnjenog poslaničkog mjesta izvršena elektronskim putem. Skupština Crne Gore, aktom broj 00-74/19-37 od 1. [...]
16/12/2019