Učešće Državne izborne komisije na Godišnjoj konferenciji Asocijacije evropskih izbornih zvaničnika

Delegacija Državne izborne komisije boravila je u Ljubljani od 24. do 26 septembra na trodnevnoj godišnjoj konferenciji Asocijacije evropskih izbornih zvaničnika. Crnogorsku delegaciju predstavljali su Đorđije Vukčević, predsjednik, Veljo Čađenović, sekretar, članovi Nataša Pešić, Mersudin Dautović i Milisav Ćorić, kao i Nikola Mugoša, savjetnik. U pratnji crnogorske delegacije bio je i Darko Brajović, nacionalni programski savjetnik za demokratizaciju u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori, koja je i omogućila učešće na konferenciji “Pravosudna zaštita izbornih prava i transparentnost izbora”.

Konferencija je bila dobra prilika da se čuju uporedna iskustva iz različitih političkih sistema i  način kako je regulisana zaštita izbornih prava. Takođe, tema ostvarivanja transparentnosti, bila je u fokusu konferencije, što je bilo posebno interesantno za članove crnogorske delegacije budući da je ostvarenje transparentnosti jedan od ciljeva Državne izborne komisije.

Veliki broj pažljivo biranih govornika, interesantne prezentacije i teme, učinile su konferenciju korisnom i doprinijele sticanju novih znanja i iskustava. Prezentovana je i godišnja publikacija “Izbori u Evropi” koja se na sistemski način bavi pomenutim temama i gdje je objedinjeno više članaka iz izborne materije.

Na konferenciji je usvojena i Ljubljanska deklaracija o pravosudnoj zaštiti ljudskih prava i transparentnosti izbora. Deklaracijom je, između ostalog, potencirano da bez obzira što ne postoji samo jedan model demokratije, određeni broj elemenata svakog izbornog sistema mora biti zajednički za sve demokratske države. Takođe, stipulisano je da pravosudna zaštita izbornih prava treba da bude pružena u cijelom postupku, te da efektivni pravni ljekovi i transparentnost treba da budu obezbijeđeni od početka do kraja. U konačnom, izražava se potreba da izborni proces bude praćen od strane civilnog društva, kao i međunarodnih subjekata.