Ukinute naknade za predsjednika i sekretara Državne izborne komisije i naknade članovima za prisustvo sjednicama

Državna izborna komisija donijela je novu Odluku o utvrđivanju naknada za rad. Novom odlukom ukinuta je opcija da više naknada bude isplaćivano po istom osnovu, te utvrđena jedinstvena naknada za rad u Komisiji.

Novom odlukom ukinuta je naknada članovima Komisije u novčanom iznosu od 18 eura po sjednici, te će ubuduće članovi Komisije primati naknadu od 300 eura na mjesečnom nivou, odnosno dvije ipo prosječne zarade od dana raspisivanja izbora za izbor poslanika odnosno Predsjednika Crne Gore, do proglašenja konačnih rezultata izbora. Ovaj iznos ostao je nepromijenjen u odnosu na rješenje iz prethodne odluke.

Komisija je na predlog predsjednika ukinula sve naknade za predsjednika i sekretara na osnovu kojih su imali pravo na naknadu za prisustvo sjednici, kao i posebnu naknadu u iznosu od dvije i po prosječne zarade tokom izbornog perioda.

Komisija je bila jedinstvena u ocjeni da je iznos od 300 eura naknade za člana Komisije neadekvatan imajući u vidu značaj ovog državnog organa i obim posla koji je u njegovoj nadležnosti, budući da se iznos naknade nije mijenjao od 2012. godine, te da je sada 150 eura manji od najniže zarade u državi.

12/01/2022