Usvojen prigovor na rad OIK Kotor zbog neobjavljivanja Kalendara za sprovođenje izbornih radnji u zakonskom roku

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru predsjednika Opštinskog odbora Demokrata Kotor Vladimira Jokića broj 300 od 22.07.2020. godine, dostavljenom Državnoj izbornoj komisiji 22.07.2020.godine u 15:35 sati, zbog propusta Opštinske izborne komisije Kotor, na sjednici održanoj 23. jula 2020. godine u 14:15 sati, donijela je

R J E Š E NJ E


I  Usvaja se
Prigovor predsjednika Opštinskog odbora Demokrata Kotor Vladimira Jokića broj 300 od 22.07.2020.godine.

23/07/2020