Utvrđena kandidatura docenta dr Draginje Vuksanović Stanković