Zaključak DIK o ranije podnijetom Prigovoru DNP

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 1, 2, 3 i 16 i člana 109 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 10/20), Državna izborna komisija na sjednici održanoj 10.12.2021. godine donijela je

Z A K LJ U Č A K

Konstatuje se da Državna izborna komisija nije u roku propisanom članom 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika donijela rješenje po Prigovoru Demokratske narodne partije Crne Gore broj 275 od 19.08.2021. godine koji je podnijet na akt Opštinske izborne komisije Kotor broj 02-22/21-208 od 5.08.2021.godine.

Komisija je konstatovala da je članom 109 stav 3 propisano da se prigovor smatra usvojenim ukoliko Komisija u Zakonom propisanom roku ne odluči po istom, te ocjenjuje da je potrebno donijeti zaključak.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Zaključak - Prigovor DNP 203.64 Kb pdf