Zapisnik sa 2. sjednice

Ad – 1
Nakon što je prihvaćena sugestija predsjednika Komisije o promjeni formulacije u tački 4, Komisija je jednoglasno usvojila Zapisnik.

Ad – 2
Komisija je usvojila Odluku o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora – za izbor odbornika u Skupštinu opštine Nikšić na izborima koji su raspisani za 14.mart 2021. godine.
Komisija je od strane Uprave za izvršenje krivičnih sankcija informisana da je na dan 11.02.2021. u Zatvoru Bijelo Polje (UIKS III) upisan jedan birač.
Komisija je razmatrajući ovo pitanje konstatovala da u slučaju da je na nekom biračkom mjestu upisan jedan birač može biti doveden u pitanje princip tajnosti glasanja.
Imajući u vidu činjenicu da je Državna izborna komisija vezana Zakonom propisanim rokovima za preduzimanje radnji koje se tiču određivanja biračkih mjesta i imenovanja biračkih odbora, a da se birački spisak zaključuje deset dana prije dana održavanja izbora, to se u ovom trenutku ne može predvidjeti koliki će broj birača biti upisan na nekom biračkom mjestu, te se opredijelila da se biračka mjesta odrede na način utvrđen Odlukom.
Odluka je objavljena na web stranici Komisije.

Ad – 3
U skladu sa pomenutom Odlukom i članom 87 Zakona o izboru odbornika i poslanika, Komisija je utvrdila da po jedno mjesto predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora pripada Demokratskoj partiji socijalista, Demokratskoj Crnoj Gori i Novoj srpskoj demokratiji. Dva člana biračkog odbora i njihovi zamjenici koji se imenuju na predlog parlamentarne većine pripadaju Demokratskoj Crnoj Gori i Novoj srpskoj demokratiji, dok dva člana biračkog odbora i njihovi zamjenici iz  reda opozicionih političkih partija predlažu Demokratska partija socijalista i Socijaldemokrate Crne Gore.
Žrijebanjem je određeno da predsjednik i zamjenik predsjednika na biračkom  mjestu Zatvor za duge kazne (UIKS 1) budu predstavnici Demokratske partije socijalista, predsjednik i zamjenik predsjednika na biračkom mjestu Istražni zatvor Podgorica (UIKS 2) predstavnici Nove srpske demokratije, dok su predsjednik  i zamjenik na biračkom mjestu Zatvor Bijelo Polje (UIKS 3) predstavnici Demokratske Crne Gore.

Ad – 4
U okviru ove tačke dnevnog reda član Komisije Milisav Ćorić ukazao je  na činjenicu da je odredbama Zakona o biračkom spisku Državna izborna komisija ovlašćena za vršenje uvida u promjene u biračkom spisku, te je po tom osnovu tražio informaciju o broju promjena u biračkom spisku za opštinu Nikšić u prethodnih šest mjeseci, a naročito od dana raspisivanja izbora. Podaci se tiču broja promjena adresa i opština iz koje je birač promijenio prebivalište.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Zapisnik sa 2. sjednice 368.10 Kb pdf
01/03/2021