Zapisnik o procesu štampanja, mašinskog brojanja glasačkih listića i uništavanja matrice