Zapisnik sa 1. sjednice

Ad – 1
Komisija se nije izjašnjavala o zapisniku sa 151. sjednice Komisije budući da se radi o posljednjoj sjednici prethodnog saziva. Komisija je konstatovala da je zapisnik dat na uvid, a članovi koji su prisustvovali prethodnoj sjednici saglasili su se da zapisnik odražava tok sjednice.

Ad – 2
Komisija je dala mišljenje po zahtjevu mr Ivanke Nikolić Mrkić. Mišljenje je obavjavljeno na sajtu Komisije.

Ad – 3
Predsjednik Komisije upoznao je članove sa mogućnostima primjene softvera za elektronsko prikupljanje i objavljivanje projektovanih (nezvaničnih), privremenih i konačnih rezultata izbora na izborima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Nikšić. Članovi Komisije saglasili su s obzirom da su u pitanju lokalni izbori, upotreba softvera je u nadležnosti Opštinske izborne komisije Nikšić, a Stručna služba Državne izborne komisije treba da pruži podršku u vidu edukacija i potrebne tehničke pomoći. Predsjednik je istakao da će se povodom ovog pitanja zvanično obratiti Opštinskoj izbornoj komisiji Nikšić.

Ad – 4
Članica Komisije Vera Mijatović je prilikom utvrđivanja dnevnog reda postavila pitanje u pogledu ove tačke obzirom da je u pitanju prva sjednica Komisije u novom sazivu, a radi se o pitanju o kojem je odlučila prethodna Komisija. Istakla je da smatra da nema pravnog osnova da se stav prethodnog saziva preispituje. Mijatović je istakla da zbog navedenog smatra da ova tačka ne treba da se nalazi na dnevnom redu.
Komisija je konstatovala da je saglasno Poslovniku izvršena popuna upražnjenih poslaničkih mjesta, bez održavanja sjednice, a izjašnjenjem članova elektronskim putem poslanicima:
– Filipu Adžiću sa izborne liste „dr Dritan Abazović – Crno na bijelo – dr Srđan Pavićević – (Građanski pokret URA, Stranka pravde i pomirenja, Grupa birača CIVIS i nezavisni intelektualci)- Građani!“;
– Dejanu Đuroviću sa izborne liste „ЗА БУДУЋНОСТ ЦРНЕ ГОРЕ – Демократски фронт (Нова српска демократија, Покрет за промјене, Демократска народна партија), Социјалистичка народна партија Црне Горе, Права Црна Гора, Уједињена Црна Гора, Радничка партија, Партија удружених пензионера и инвалида Црне Горе, Југословенска комунистичка партија Црне Горе, Српска радикална странка, Странка пензионера инвалида и социјалне правде Црне Горе)“.

Predsjednik Komisije upoznao je članove sa aktom broj 925. od 28.12.2020. godine kojim je Državna izborna komisija obavijestila Skupštinu Crne Gore da nije u mogućnosti da dostavi izvještaj o popuni poslaničkog mandata iz razloga što predlog nije dobio potrebnu većinu članova Državne izborne komisije.

Saglasno članu 15 stav 3 Poslovnika o radu Državne izborne komisije a u vezi sa konstatacijom u zapisniku popune upražnjenog poslaničkog mjesta izjašnjavanjem članova elektronskim putem, povodom akta Državne izborne komisije br. 925 od 28.12.2020 godine, član Komisije Milisav Ćorić dostavio je sljedeće izdvojeno mišljenje:

„Nedopustivo je i mimo ovlašćenja, nakon dobijanja uredno zavedenog, potpisanog i opečaćenog akta Skupštine Crne Gore, kojim se DIK obavještava da je poslaniku/ci sa određene izborne liste konstantovan prestanak mandata, te da je potrebno sprovesti postupak popune upražnjenog poslaničkog mjesta, da se članovi Državne izborne komisije bave tumačenjem da li je Skupština u svom radu postupala u skladu sa poslovnikom koji donose poslanici u cilju uređenja načina svog rada.
Naime Zakon o izboru odbornika i poslanika je precizno uredio ovlašćenja i postupanje pojedinih organa u izbornom procesu, kao i nakon završetka izbora u slučajevima popune upražnjenih poslaničkih mjesta.
Kada DIK dobije obavještenje Skupštine da je konstantovan prestanak mandata poslanika sa određene izborne liste, ovlašćenja i obaveze DIK se odnose isključivo na postupak da utvrdi sledeće:

  • Da li je u pitanju pojedinačna lista političke partije ili grupe birača ili koaliciona izborna lista;
  • Da li je u pitanju kandidat/kinja manje zastupljenog pola;
  • Da li se popuna vrši po redosledu sa izborne liste ili iz reda kandidata konstituenta izborne liste shodno koalicionom sporazumu;
  • Da li je sledeći kandidat potpisao izjavu o prihvatanju kandidature, odnosno ukoliko isti nije sledeći po redosledu da li su kandidati koji se na listi nalaze prije njega dostavili izjavu da ne prihvataju kandidaturu;
  • Eventualno ukoliko na izbornoj listi nema više kandidata da li popunu treba vršiti saglasno članu 104 stav 6 Zakona.

Nakon analize i sagledavanja ovih činjenica Komisija utvrđuje koji kandidat ispunjava uslove da bude izabran za poslanika u Skupštini Crne Gore i sačinjava izvještaj koji dostavlja skupštini a nakon njegovog potvrđivanja izdaje uvjerenje izabranom poslaniku.

Prema dostavljenoj dokumentaciji dana 28.12.2020 godine bili su ispunjeni svi uslovi za verifikaciju mandata kandidatkinji Suadi Zoronjić sa izborne liste “Crno na bijelo” te su po mom mišljenju članovi DIK koji su glasali protiv verifikacije postupili suprotno Zakonu i prekoračili i zloupotrijebili ovlašćenja koja im Zakon omogućava.“

Članovi Komisije Vladimir Čađenović i Koča Đurišić izdvojili su mišljenje po ovoj tački dnevnog reda naglašavajući da je predsjednik Državne izborne komisije postupio suprotno Ustavu Crne Gore i Zakonu o izboru odbornika i poslanika kada je Skupštini Crne Gore 28.12.2020. godine uputio akt br. 925.

Mišljenje je izdvojio i član Komisije Zoran Vujićić navodeći da je akt br. 925 od 28.12.2020.godine u suprotnosti sa članom 32 stav 13. i 14. Zakona o izboru odbornika i poslanika  kao i članom 104 istog zakona i da kao takav nije trebao da bude poslat Skupštini Crne Gore.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 1. sjednice 226.29 Kb pdf
19/02/2021