Zapisnik sa 105. sjednice

Ad – 1
Nakon prihvatanja primjedbe člana Komisije Veljka Vujovića da je prilikom glasanja o mišljenju na zahtjev Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva bio uzdržan iz formalnih razloga, Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 104. sjednice.

Ad – 2
Nakon što je Skupština Crne Gore 26. saziva na Prvoj sjednici Drugog redovnog jesenjeg zasijedanja u 2019.godini, 8.10.2019. godine, konstatovala prestanak mandata poslaniku Obradu Mišu Stanišiću sa izborne liste „Sigurnim korakom! DPS- Milo Đukanović“ čime mu je prestala poslanička funkcija, obavijestila je Državnu izbornu komisiju da je potrebno sprovesti postupak za popunu upražnjenog poslaničkog mjesta.Nakon sprovedenog postupka, saglasno članu 104 st. 2 i 8 i saglasno članu 101 stav 1 tačka 4  Zakona o izboru odbornika i poslanika a na osnovu pribavljene saglasnosti o prihvatanju mandata, Komisija je potvrdila da upražnjeni poslanički mandat sa izborne liste „Sigurnim korakom! DPS- Milo Đukanović“ pripada Žani Filipović.

Ista procedura sprovedena je i nakon podnošenja ostavke poslanika Tarzana Miloševića sa izborne liste „Sigurnim korakom! DPS- Milo Đukanović“, a uvidom u dokumentaciju Komisija je potvrdila da upražnjeni poslanički mandat pripada Nadi Nenezić sa iste izborne liste.

Nakon što je na istoj sjednici Skupština konstatovala prestanak mandata Koči Pavloviću, zbog smrti, sa izborne liste „DEMOKRATSKI FRONT – MI ILI ON“ –  (Nova srpska demokratija, Pokret za promjene, Demokratska narodna partija Crne Gore, Radnička partija, Demokratska srpska stranka, Pokret za Pljevlja, Srpska radikalna stranka, Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore, Partija udruženih penzionera i invalida Crne Gore i Grupa birača – Otpor beznađu), sproveden je postupak popune upražnjenog poslaničkog mjesta saglasno članu 101 stav 1 tačka 6  Zakona o izboru odbornika i poslanika, a na osnovu pribavljene saglasnosti o prihvatanju mandata. Komisija je potvrdila da upražnjeni poslanički mandat pripada Aleksandri Vujičić, sa izborne liste „DEMOKRATSKI FRONT – MI ILI ON“ –  (Nova srpska demokratija, Pokret za promjene, Demokratska narodna partija Crne Gore, Radnička partija, Demokratska srpska stranka, Pokret za Pljevlja, Srpska radikalna stranka, Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore, Partija udruženih penzionera i invalida Crne Gore i Grupa birača – Otpor beznađu).

Komisija je izvještaje o popuni upražnjenih poslaničkih mjesta dostavila Skupštini Crne Gore.

Ad – 3
Na predlog Zorana Vujičića, Komisija je zaključila da nakon službenih putovanja članovi treba da budu upoznati o sadržini aktivnosti koji su predstavnici Komisije imali u ostvarivanju međunarodne saradnje.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 105. sjednice 842.30 Kb pdf
15/10/2019