Zapisnik sa 106. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 105. sjednice.

Ad – 2
Zahtjev za mišljenje br. 356 od 9.10.2019. podnijela je poslanica Marta Šćepanović, a ne kako je u dnevnom redu navedeno Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva. Komisija je nakon razmatranja zahtjeva za mišljenje zaključila da uputi poslanici Marti Šćepanović dopis u kojem je obavijestila da se zahtjevom traže odgovori na pitanja koja su, ne samo pravnog već i političkog karaktera. Komisija je zaključila da ne bi bilo cjelishodno i u skladu sa njenim nadležnostima da, s tim u vezi, daje mišljenje. Međutim, u cilju eventualno lakšeg opredjeljivanja u zauzimanju konačnog stava, Komisija je poslanici Šćepanović dostavila analizu uporednih rješenja iz regiona koje je sačinila Stručna služba Komisije.

Ad – 3

Komisija je razmatrala zahtjev za dostavu podataka i informacija Kluba poslanika Demokratske Crne Gore. Nakon razmatranja, sačinjen je odgovor, čiji je tekst sastavni dio ovog zapisnika.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 106. sjednice 623.22 Kb pdf
01/11/2019