Zapisnik sa 107. sjednice

Ad – 1
Nakon prihvatanja sugestije članice Komisije Ljiljane Radonjić da se promijeni formulacija u dijelu koji se odnosi na dostavljanje dopisa poslanici Marti Šćepanović, Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 106. sjednice.

Ad – 2
Na sjednici je konstatovano da je saglasno Poslovniku o radu Državne izborne komisije popuna upražnjenog poslaničkog mjesta izvršena elektronskim putem.

Skupština Crne Gore, aktom broj 00-74/19-27/1 od 21. oktobra 2019. godine, obavijestila je Državnu izbornu komisiju da je Skupština Crne Gore 26. saziva na Prvoj sjednici Drugog redovnog jesenjeg zasijedanja u 2019.godini, dana 21. oktobra 2019. godine, konstatovala prestanak mandata poslaniku Mijomiru Pejoviću  sa izborne liste „Mr Aleksa Bečić – Demokrate – Pobjede, a ne podjele“ čime mu je prestala poslanička funkcija, te je potrebno sprovesti postupak za popunu upražnjenog poslaničkog mjesta.

Nakon sprovedenog postupka, saglasno članu 104 st. 2 i 8 i saglasno članu 101 stav 1 tačka 1  Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18), a na osnovu pribavljene saglasnosti o prihvatanju mandata, Državna izborna komisija potvrdila je 22.10.2019. godine da upražnjeni poslanički mandat sa izborne liste „Mr Aleksa Bečić- Demokrate – Pobjede, a ne podjele“  pripada Vladimiru Čađenoviću. Komisija je Izvještaj o popuni upražnjenog poslaničkog mjesta dostavila Skupštini Crne Gore.

Ad – 3
Komisija je nakon razmatranja zhtjeva Skupštine opštine Bijelo Polje donijela mišljenje čiji je tekst sastavni dio ovog zapisnika.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 107. sjednice 1.35 Mb pdf
28/11/2019