Zapisnik sa 108. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 107. sjednice.

Ad – 2
Na sjednici je konstatovano da je saglasno Poslovniku o radu Državne izborne komisije popuna upražnjenog poslaničkog mjesta izvršena elektronskim putem.

Skupština Crne Gore, aktom broj 00-74/19-37 od 1. novembra 2019. godine, obavijestila je Državnu izbornu komisiju da je Skupština Crne Gore 26. saziva na Trećoj – posebnoj sjednici Drugog redovnog jesenjeg zasijedanja u 2019.godini, dana 1. novembra 2019. godine, konstatovala prestanak mandata poslaniku Janku Vučiniću, zbog smrti,  sa izborne liste  „DEMOKRATSKI FRONT – MI ILI ON“ –  (Nova srpska demokratija, Pokret za promjene, Demokratska narodna partija Crne Gore, Radnička partija, Demokratska srpska stranka, Pokret za Pljevlja, Srpska radikalna stranka, Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore, Partija udruženih penzionera i invalida Crne Gore i Grupa birača – Otpor beznađu) čime mu je prestala poslanička funkcija, te je potrebno sprovesti postupak za popunu upražnjenog poslaničkog mjesta.

Nakon sprovedenog postupka, saglasno članu 104 st. 5 i 8 i saglasno članu 101 stav 1 tačka 6  Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18), a na osnovu pribavljene saglasnosti o prihvatanju mandata, Državna izborna komisija potvrdila je 7.11.2019. godine da upražnjeni poslanički mandat sa izborne liste „DEMOKRATSKI FRONT – MI ILI ON“ –  (Nova srpska demokratija, Pokret za promjene, Demokratska narodna partija Crne Gore, Radnička partija, Demokratska srpska stranka, Pokret za Pljevlja, Srpska radikalna stranka, Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore, Partija udruženih penzionera i invalida Crne Gore i Grupa birača – Otpor beznađu) pripada Željki Savković. Komisija je Izvještaj o popuni upražnjenog poslaničkog mjesta dostavila Skupštini Crne Gore.

Ad – 3
Opštinska izborna komisija Bijelo Polje aktom broj 17/19 od 26.11.2018.godine dostavila je Žalbu Nove srpska demokratije OO Bijelo Polje izjavljenu na akt-Izvještaj Opštinske izborne komisije Bijelo Polje, broj 11/18 od 16.09.2019.godine. Predmetni izvještaj dostavljen je Državnoj izbornoj komisiji 28.11.2019.godine u 11:40 časova.

Državna izborna komisija je razmotrila naznačeni prigovor- žalbu i konstatovala da je prigovor-žalba nedopušten iz sljedećih razloga:

Članom 110 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor može  izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.

Komisija je utvrdila da je aktom- Izvještajem Opštinske izborne komisije Bijelo Polje broj 11/18 od 16.09.2019.godine usvojen prigovor-žalba te da na akt- Izvještaj OIK Bijelo Polje nije dopušten prigovor Državnoj izbornoj komisiji.

Polazeći od navedenog, Komisija je donijela Rješenje kojim se odbacuje prigovor – žalba Nove srpske demokratije OO Bijelo Polje broj 380/3 od 28.11.2019. godine, izjavljen na akt- Izvještaj Opštinske izborne komisije Bijelo Polje, broj 11/18 od 16.09.2019.godine kao nedopušten.

Ad – 4
U okviru tačke Tekuća pitanja, Komisija je razmotrila pitanja koja su bila predmet interesovanja medija i nakon rasprave zaključila da izda saopštenje. Saopštenje je objavljeno na veb stranici Komisije.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 108. sjednice 2.49 Mb pdf
16/12/2019