Zapisnik sa 109. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 108. sjednice.

Ad – 2
Predsjednik je upoznao članove da je NVO „Centar za građansko obrazovanje“ podnijela krivičnu prijavu protiv NN lica u Državnoj izbornoj komisiji. Postupajući po prijavi Specijalno državno tužilaštvo je od Državne izborne komisije za potrebe postupka zatražilo dostavljanje podataka o: zaradama i naknadama, putnim troškovima, dnevnicama i isplatama po drugim osnovama članova Komisije za period od 1.01.2017. do 20.05.2019. godine, zaradama i naknadama, putnim troškovima, dnevnicama i isplatama po drugim osnovama sekretara Komisije za period od 1.01.2017. do 10.03.2019. godine, kao i troškovima goriva za službena vozila Komisije od 1.01.2017. do 10.03.2019. godine. Zaključeno je da Specijalnom državnom tužilaštvu treba dostaviti svu traženu dokumentaciju.
Na predlog predsjednika, Nikola Mugoša, samostalni savjetnik u Komisiji, informisao je članove o realizaciji projektnih aktivnosti sa OEBS-om. Stručna Služba Komisije u saradnji sa konsultantom Misije OEBS-a u Crnoj Gori radi na tri strategije koje se odnose na edukaciju birača, pitanja rodne ravnopravnosti i inkluzije osoba sa invaliditetom u izborni proces. Takođe, u cilju jačanja vizuelnog identiteta Komisije, u toku je i izrada loga Državne izborne komisije.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Zapisnik sa 109. sjednice 1.26 Mb pdf
31/01/2020