Zapisnik sa 11. sjednice

Ad – 1
Komisija je usvojila Zapisnik sa 10. sjednice Komisije. Uzdržan je bio predsjednik Komisije i 2 člana Komisije jer nijesu prisustvovali 10. sjednici.

Ad – 2
Rješavajući po prigovoru Izabele Urošević na Odluku Opštinske izborne komisije Tivat broj 18/21 od 01.12.2021.godine, Komisija je nakon rasprave donijela Rješenje kojim se Prigovor odbacuje kao nedozvoljen.
Rješenje je objavljeno na web stranici Komisije.

Ad – 3
Rješavajući po Prigovoru Opštinskog odbora Stranke pravde i pomirenja Petnjica na Rješenje Opštinske izborne komisije broj 122/21 od 09.12.2021.godine, Komisija je nakon rasprave donijela Rješenje kojim se Prigovor odbija kao neosnovan.
Rješenje je objavljeno na web stranici Komisije.

Ad – 4
Razmatrajući Urgenciju Demokratske narodne partije Crne Gore broj 275/5 od 10.12.2021. godine Komisija je konstatovala da je propušten rok za odlučivanje po Prigovoru Demokratske narodne partije Crne Gore broj 275 od 19.08.2021. godine koji je podnijet na akt Opštinske izborne komisije Kotor broj 02-22/21-208 od 5.08.2021.godine, te konstatovala da je članom 109 stav 3 propisano da se prigovor smatra usvojenim ukoliko Komisija u Zakonom propisanom roku ne odluči po istom. Imajući u vidu ranije uspostavljenu praksu donošenja zaključka u slučaju kada Komisija propusti rok za odlučivanje, kao i da se Komisija stara o jedinstvenoj primjeni Zakona o izboru odbornika i poslanika, prati njegovu primjenu, usklađuje rad opštinskih izbornih komisija i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Komisija je ocijenila da postoji pravna potreba da se konstatuje ova pravna situacija deklaratornim aktom.
Zaključak je objavljen na web stranici Komisije.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Zapisnik sa 11. sjednice 365.37 Kb pdf
19/12/2021