Zapisnik sa 114. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 113. sjednice.

Ad – 2
Komisija je usvojila Odluku o potrebnom broju potpisa birača za podršku izbornoj listi izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 30. avgusta 2020.godine.

Ad – 3
Komisija je usvojila  Odluku o raspoređivanju sredstava opštinskim izbornim komisijama i visini naknade članovima organa za sprovođenje izbora.

Ad – 4 
Komisija je usvojila Odluku o utvrđivanju naknada za rad u Državnoj izbornoj komisiji. Tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad – 5
Predsjednik je informisao članove da je održano više sastanaka sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Postignut je dogovor da Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavi Državnoj izbornoj komisiji birački spisak u elektronskoj formi, koji će biti korišćen isključivo u cilju provjere potpisa podrške izbornim listama i kontrole duplih potpisa birača.

Komisija je razmatrala aktiviranje softverskog rješenja koje omogućava biračima, na osnovu matičnog broja, da izvrše provjeru da li su i kojoj listi za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore dali potpis podrške. Zaključeno je da Komisija prije potencijalne aktivacije ovog rješenja uputi zahtjev za mišljenje Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti da li je ovakva obrada podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Komisija se saglasila da dopis člana Zorana Vujičića u vezi organizacije izbora u slučaju epidemije COVID 19  bude razmatran na narednoj sjednici. Komisija je zaključila da bi bilo cjelishodno obratiti se Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti ili predložiti održavanje sastanka gdje bi se razgovaralo o svim izazovima organizacije izbornog procesa u novonastaloj situaciji.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 114. sjednice 580.33 Kb pdf
08/07/2020