Zapisnik sa 117. sjednice

Ad – 1
Komisija se sastala sa ponuđačima koji su poslali ponude za štampanje izbornog materijala. Sastanku su pristupili predstavnici sva tri ponuđača: Obod d.o.o. Cetinje, Grafo Group d.o.o. Podgorica i Merkator International d.o.o. Bijelo Polje. Članovi Komisije su postavljali pitanja predstavnicima ponuđača kako bi se što bolje informisali o njihovim kapacitetima za obavljanje predmetnog posla. Jedno od najvažnijih pitanja koje je razmatrano je način nabavke papira, da li se papir nalazi na lageru i postoji li opcija hitne nabavke istog, kao i pitanje kvaliteta papira. Komisija je zaključila da će Odluka o izboru ponuđača za štampanje izbornog materijala biti donijeta na narednoj sjednici, nakon što članovi analiziraju dostavljene ponude, kao i odgovore koje su dobili u neposrednoj komunikaciji sa predstavnicima ponuđača.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 117. sjednice 573.13 Kb pdf
17/07/2020