Zapisnik sa 118. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnike sa 116. i 117. sjednice.

Ad – 2

Komisija je raspravljala o ponudama za štampanje izbornog materijala, koju su dostavile tri kompanije: Obod d.o.o. Cetinje, Grafo Group d.o.o. Podgorica i Merkator International d.o.o. Bijelo Polje. Dogovoreno je da se ponuđačima dostavi dopis čiji je tekst sastavni dio ovog zapisnika. Komisija će konačnu odluku o izboru kompanije za štampanje izbornog materijala donijeti na prvoj sjednici nakon 30. jula.

Ad – 3
Predsjednik je informisao članove da je u Skupštini Crne Gore održana proširena sjednica Kolegijuma predsjednika, predstavnika Državne izborne komisije i Agencije za sprječavanje korupcije, uz učešće Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT). Sastanku su prisustvovale i nevladine organizacije koje se bave izbornim procesom. Predsjednik je upoznao članove Komisije sa detaljima sastanka.

Ad – 4
Komisija je nakon prihvatanja sugestija člana Zorana Vujičića, usvojila Administrativno uputstvo za objavljivanje materijala na web sajtu Državne izborne komisije i web stranicama opštinskih komisija.

Ad – 5
Komisija je razmatrala zahtjev za mišljenje Socijalističke narodne partije. Odlučeno je da se mišljenje donese na narednoj sjednici Komisije, nakon što Stručna služba sačini predlog istog.

Ad – 6
Dogovoreno je da u ponedjeljak bude nastavljen rad na dokumentu „Nacrt preporuka za bezbjedno održavanje izbora – Crna Gora 2020“ koji je sačinilo Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti. U cilju afirmisanja transparentnosti u radu Komisije, članovi su se saglasili da se na narednoj sjednici, razmatra izbor portparola, u skladu sa Poslovnik o radu. Takođe, dogovoreno je da se nakon svake sjednice objavi saopštenje za javnost, u kojem bi bile predočene najznačajnije informacije koje su bile predmet razmatranja Komisije.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 118. sjednice 196.69 Kb pdf
20/07/2020