Zapisnik sa 119. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 118. sjednice.

Ad – 2
Komisija je nastavila sa razmatranjem Nacrta preporuka za bezbjedno održavanje izbora – Crna Gora 2020, koju je sačinilo Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti. Razmatran je dio koji se odnosi na davanje potpisa podrške izbornim listama, kao i uređenje i opremanje biračkog mjesta. Dogovoreno je da se rad na dokumenti nastavi i na narednoj sjednici.

Ad – 3
Komisija je odložila donošenje odluke o imenovanju portparola Komisije. Predloženo je da portparol bude Mersudin Dautović, ali će se Komisija o ovom predlogu izjasniti na narednoj sjednici.

Ad – 4
Komisija je nakon razmatranja donijela mišljenja na zahtjeve Socijalističke narodne partije i Građanske akcije. Tekst mišljenja čini sastavni dio ovog zapisnika.
Predsjednik je upoznao članove sa zahtjevima za slobodnim pristupom informacijama dobijenim od Centra za građansko obrazovanje, kao i sa Inicijativom za stavljanje van snage Odluke o utvrđivanju naknada za rad u Državnoj izbornoj komisiji i Inicijativom za unaprijeđenje transparentnosti Državne izborne komisije u dijelu objavljivanja bazičnih dokumenata.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 119. sjednice 361.49 Kb pdf
22/07/2020