Zapisnik sa 120. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 119. sjednice.

Ad – 2
Komisija je nastavila sa razmatranjem Nacrta preporuka za bezbjedno održavanje izbora – Crna Gora 2020, koju je sačinilo Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti. Razmatran je dio koji se odnosi na glasanje na biračkom mjestu. Dogovoreno je da se rad na dokumenti nastavi i na narednoj sjednici.

Ad – 3
Komisija je za portparola izabrala Mersudina Dautovića, člana Komisije.

Ad – 4
Nakon što je Skupština Crne Gore obavijestila Državnu izbornu komisiju da je konstatovala prestanak mandata poslaniku Nikoli Divanoviću, sa izborne liste „SIGURNIM KORAKOM! DPS – MILO ĐUKANOVIĆ“, Komisija je nakon što je utvrdila da je podnesena sva potrebna dokumentacija sprovela postupak popune upražnjenog poslaničkog mandata potvrđujući da mandat pripada Drašku Vučiniću sa iste izborne liste. Izvještaj o popuni upražnjenog poslaničkog mjesta upućen je Skupštini Crne Gore.
Komisija je nakon razmatranja donijela mišljenje na zahtjev Opštinske izborne komisije Andrijevica. Tekst mišljenja čini sastavni dio ovog zapisnika.
Komisija je izvršila uvid u dopis „Grupe građana Jugosloveni“ i konstatovala da je isti nepotpisan i nepečatiran, što ga čini nepotpunim, te ga Komisija nije razmatrala.
Komisija se upoznala sa dopisom Radničke partije i zadužila Stručnu službu da dostavi tražene podatke.
Predsjednik Komisije je upoznao članove sa Izvještajem o posjeti ODIHR-ove misije za procjenu potreba.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 120. sjednice 362.09 Kb pdf
23/07/2020