Zapisnik sa 123. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 122. sjednice.

Ad – 2
Komisija je razmotrila zahtjev za mišljenje Dragana Sošića o uslovima za učešće na izborima manjinske liste koja bi predstavljala manjinsku zajednicu Jugoslovena. Odlučeno je da se mišljenje donese na narednoj sjednici Komisije, nakon što Stručna služba sačini predlog istog.

Ad – 3
Komisija je pod tekućim pitanjima razmatrala informacije dobijene na sastanku sa generalnom direktoricom Direktorata za građanska stanja i lične isprave Ministarstva unutrašnjih poslova, Milankom Baković i pomoćnicom direktora Uprave za inspekcijske poslove Višnjom Orban. Na sastanku je razgovarano o otvorenim pitanjima koje se tiču organizacije izbora u okolnostima epidemije COVID 19, a koje su u nadležnosti pomenutih institucija.

29/07/2020