Zapisnik sa 125. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 124. sjednice.

Ad – 2
Komisija je nakon uvida u propisanu dokumentaciju, rješenjem utvrdila i proglasila izbornu listu „Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Mi odlučujemo DOSLJEDNO“ koju je podnijela partija Socijaldemokrate Crne Gore. Komisija je donijela Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora, koji će biti dostavljen podnosiocu liste u zakonskom roku.

Ad – 3
Komisija je nakon razmatranja ponuda  donijela Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za štampanje izbornog materijala. Tekst ponude čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad – 4
Komisija je usvojila Odluku o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora – za izbor poslanika u Skupštine Crne Gore i za izbor odbornika u skupštine opština Andrijevica, Budva, Gusinje, Kotor i Tivat, na izborima koji će se održati 30. avgusta 2020. godine.
Saglasno tački 2 Odluke, dva člana biračkog odbora pripadaju Demokratskoj partiji socijalista, a po jedan Demokratskoj Crnoj Gori i Novoj srpskoj demokratiji.
Žrijebanjem je utvrđeno da predsjednik biračkog odbora na biračkim mjestima Zatvor za duge kazne “UIKS – I” i Zatvor Bijelo Polje “UIKS – III” pripadaju Demokratskoj partiji socijalista, dok pravo na imenovanje predsjednika biračkog odbora u Istražnom zatvoru Podgorica “UIKS – II” pripada Demokratskoj Crnoj Gori.

Ad – 5
Komisija je nakon razmatranja dala mišljenje po zahtjevu Izborne komisije Prijestonice, čiji je tekst sastavni dio ovog zapisnika.

Ad – 6
Predsjednik je informisao članove da je stigao poziv na sastanak sa Glavnim timom posmatračke misije ODIHR-a za 5. avgust 2020. godine.
Član Komisije Milisav Ćorić ukazao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova formiralo Ekspertski tim koji će se baviti kontrolom tačnosti i ažurnosti biračkog spiska u kojem se nalaze predstavnici civilnog sektora, te konstatovao da je Državna izborna komisija u ovom procesu trebala biti uključena saglasno njenim zakonskim nadležnostima. Predsjednik je informisao članove da će uputiti dopis kojim će tražiti informaciju o aktivnostima Ekspertskog tima.
Ćorić je zatražio i da Stručna služba pripremi izvještaj u kojem će se naći podaci o izvršenim kontrolama i zapažanjima do kojih su ovlašćeni službenici došli prilikom praćenja promjena u biračkom spisku.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Zapisnik sa 125. sjednice 367.00 Kb pdf
03/08/2020