Zapisnik sa 126. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 125. sjednice.

Ad – 2
Komisija je nakon uvida u propisanu dokumentaciju, rješenjem utvrdila i proglasila izbornu listu ALEKSA BEČIĆ – MIODRAG LEKIĆ – “MIR JE NAŠA NACIJA“ – DEMOKRATE – DEMOKRATSKA CRNA GORA – DEMOS – PARTIJA PENZIONERA, INVALIDA I RESTITUCIJE – GRAĐANSKI POKRET NOVA LJEVICA koju je podnijela koalicija političkih partija Demokratska Crna Gora, DEMOS, Partija penzionera, invalida i restitucije Crne Gore i Građanski pokret Nova ljevica.
Komisija je donijela Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora, koji će biti dostavljen podnosiocu liste u zakonskom roku.

Ad – 3
Komisija se upoznala sa dopisom Ministarstva unutrašnjih poslova u kojem je navedeno da „birači ne mogu koristiti istekla dokumenta za dokazivanje identiteta na biračkom mjestu tokom predstojećih izbora“.
Na sjednici je zaključeno da se od Ministarstva unutrašnjih poslova zatraži informacija o tome koliko birača u Crnoj Gori je u posjedu jednog dokumenta kojem je istekao rok važenja.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Zapisnik sa 126. sjednice 362.43 Kb pdf
04/08/2020