Zapisnik sa 130. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 129. sjednice.

Ad – 2
Komisija je odbacila prigovor Demokratske Crne Gore broj 395 od 6.08.2020. godine kao neblagovremen.

Ad – 3
Komisija se saglasila da se odloži razmatranje mišljenja Demokratske Crne Gore do pribavljanja informacija od Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako se o pitanjima koja su predmet mišljenja već raspravljalo na Komisiji, dopis Ministarstvu u kome se traže podaci o broju lica koja su u posjedu jednog ličnog dokumenta (lične karte ili pasoša) čiji je rok istekao je već upućen.

Ad – 4
Komisija je razmatrala podnesene izborne liste:
– ALBANSKA LISTA – Genci Nimanbegu, Nik Gjeloshaj LISTA SHQIPTARE – Genci Nimanbegu, Nik Gjeloshaj;
– Albanska koalicija „Jednoglasno“ Demokratska partija, Demokratska unija Albanaca i Demokratski savez u Crnoj Gori – Koalicioni shquiptar „Bashke nji za“ Partia Demokratike, Unioni Demokratik i  Shquiptareve dhe Lidhja Demokratike ne Mal Te Zi;
-„SNEŽANA JONICA-SOCIJALISTI CRNE GORE-  DA ŽIVIMO KAO JUGOSLOVENI“

Nakon razmatranja, konstatovano je da sve izborne liste sadrže nedostatke, te je Komisija donijela zaključke o otklanjanju nedostataka koje su podnosioci dužni ispraviti u roku od 48 sati od dostavljanja.

Ad – 5
Komisija je nakon razmatranja utvrdila Tehničke preporuke za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača.
Za Tehničke preporuke glasali su svi članovi Komisije osim Veljka Vujovića iz Demokratske Crne Gore.

Ad – 6
Komisija se upoznala sa predlogom tv kampanje Državne izborne komisije i OEBS-a o edukaciji birača. Članovi Komisije su se saglasili sa predloženim sadržajem.
Komisija je odlučila da povodom zahtjeva građana za brisanjem iz aplikacije “PROVJERA BIRAČA KOJI SU SVOJIM POTPISOM DALI PODRŠKU IZBORNOJ LISTI ZA PARLAMENTARNE IZBORE ZAKAZANE ZA 30.08.2020. GODINE” odlučuje rješenjem i briše podatke birača iz aplikacije.

07/08/2020