Zapisnik sa 131. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 130. sjednice.

Ad – 2
Komisija je nakon višesatnog razmatranja usvojila Izmjene tehničkih preporuka za održavanje izbora u cilju epidemiloške zaštite birača.
Za Izmjene tehničkih preporuka za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača glasali su svi članovi Komisije osim Veljka Vujovića iz Demokratske Crne Gore.

Ad – 3
Komisija je razmotrila zahtjev za mišljenje Opštinske izborne komisije Danilovgrad u vezi imenovanja članova biračkih odbora ispred opozicionih političkih partija. Tekst ovog mišljenja čini sastavni dio ovog zapisnika. Mišljenje će se dostaviti OIK Danilovgrad i biti objavljeno na web stranici Komisije.

Ad – 4
Komisija je nakon uvida u propisanu dokumentaciju, rješenjem utvrdila i proglasila sljedeće izborne liste:
– ALBANSKA LISTA – Genci Nimanbegu, Nik Gjeloshaj LISTA SHQIPTARE – Genci Nimanbegu, Nik Gjeloshaj;
– Albanska koalicija „Jednoglasno“ Demokratska partija, Demokratska unija Albanaca i Demokratski savez u Crnoj Gori – Koalicioni shquiptar „Bashke nji za“ Partia Demokratike, Unioni Demokratik i  Shquiptareve dhe Lidhja Demokratike ne Mal Te Zi;

Komisija je donijela zaključke o ispunjenju uslova za određivanje opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora, koji će biti dostavljeni podnosiocima utvrđenih i proglašenih izbornih lista u zakonskom roku.
Komisija je nakon razmatranja rješenjem odbila proglašenje izborne liste „SNEŽANA JONICA-SOCIJALISTI CRNE GORE –  DA ŽIVIMO KAO JUGOSLOVENI“. Tekst Rješenja čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad – 5
Komisija se saglasila da se Ministarstvu unutrašnjih poslova uputi urgencija za dostavljanjem informacije o broju birača koji su u posjedu jednog ličnog dokumenta (lične karte ili pasoša) kojem je istekla važnost, kako bi se Komisija mogla odrediti prema zahtjevu za mišljenjem Demokratske Crne Gore.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Zapisnik sa 131. sjednice 369.61 Kb pdf
10/08/2020