Zapisnik sa 132. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 131. sjednice.

Ad – 2
Komisija je ramotrila zahtjev za mišljenje Demokratske Crne Gore i saglasila se da će se o zahtjevu izjasniti na narednoj sjednici zbog opravdanog odsustva dijela članova.

Ad – 3
Član Komisije ispred Demokratske Crne Gore Veljko Vujović je u ime predlagača povukao Inicijativu Demokratske Crne Gore i podnio zahtjev za davanje mišljenja sljedeće sadržine:
„U slučaju da u odgovarajućoj skupštini opštine ne postoji nijedna opoziciona izborna lista, odnosno politička partija, predlažemo da Državna izborna komisija donese mišljenje kojim će se preporučiti način određivanja tima povjerenika za glasanje putem pisma.“
Komisija je nakon razmatranja dala mišljenje koje će biti dostavljeno Demokratskoj Crnoj Gori i objavljeno na web stranici Komisije.

Ad – 4
Komisija je zbog kompleksnosti materije i posljedica koje bi pitanja koja su predmet Inicijative CDT-a izazvale u praktičnoj primjeni odlučila da izjašnjenje  o Inicijativi CDT-a odloži za narednu sjednicu.
Član Komisije Zoran Vujičić zatražio je da se Komisija izjasni o njegovom predlogu da na narednoj sjednici bude uvrštena tačka dnevnog reda pod nazivom „Razmatranje izmjena Pravila o glasanju putem pisma“.
Dio članova Komisije naglasio je da neće podržati ovaj zahtjev budući da je Vujičićev predlog u sadržinskom smislu identičan Inicijativi CDT-a, koja će svakako biti predmet razmatranja na narednoj sjednici Komisije.
Nakon što su se članovi izjasnili o predlogu Vujičića, konstatovano je da isti nije dobio potrebnu većinu. Pet članova Komisije glasalo je za predlog, dva protiv i pet članova izjasnilo se kao uzdržani.

Ad – 5
Komisija je nakon rasprave dala mišljenje po zahtjevu Opštinske izborne komisije Žabljak. Tekst mišljenja je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad – 6
Članovima Komisije dati su na upoznavanje dopis Opštinske izborne komisije Plav u kojem su na zahtjev sekretara Komisije pojašnjene do sada preduzete izborne radnje, kao i dopis NVO „Ne damo Crnu Goru“ čiji su predmet primjedbe na tabelarni prikaz biračkog spiska od 20.06.2020. godine.

12/08/2020