Zapisnik sa 133. sjednice

Ad – 1
Nakon što je Komisija prihvatila predlog člana Zorana Vujičića o izmjeni zapisnika, isti je jednoglasno usvojen.

Ad – 2
Komisija je na zahtjev Demokratske Crne Gore donijela mišljenje koje će biti dostavljeno podnosiocu i objavljeno na web stranici Komisije.

Ad – 3
Komisija je razmotrila prigovor Demokratske Crne Gore izjavljen na Rješenje o određivanju biračkih mjesta IKGG Podgorica. Komisija je nakon razmatranja rješenjem odbila prigovor kao neosnovan. Rješenje će biti objavljeno na web sajtu Komisije i dostavljeno podnosiocu prigovora.

Ad – 4
Komisija je razmotrila  prigovor Tatjane Crepulje podnijet u ime Demokratske Crne Gore izjavljen na rad OIK Kotor. Komisija je utvrdila da je prigovor dostavljen mejlom, u rukopisu, skeniran, te nije postojala mogućnost da Komisija utvrdi sadržinu prigovora, te je odlučila da isti odbaci.

Ad – 5
Komisija je razmotrila prigovor podnesen od strane Maje Mršulje u ime koalicije „ZA BUDUĆNOST KOTORA“ na proceduru žrijebanja opštinske izborne komisije Kotor. Komisija je nakon razmatranja utvrdila da nije dostavljen zapisnik o sprovedenom žrijebanju, kao i da se navodi u Prigovoru uglavnom odnose na usmene dogovore, čiju tačnost Državna izborna komisija ne može utvrditi. Komisija je većinom glasova odbila Prigovor kao neosnovan.

Ad – 6
Komisija je razmotrila dopis CDT-a u vezi Pravila o glasanju putem pisma i zadužila Stručnu službu da sačini predlog mišljenja nakon čega će se o istom izjasniti.

Ad – 7
Komisija je razmotrila zahtjev  Demokratske Crne Gore kojim je traženo davanje mišljenja da li će birač kao što je to slučaj bio i do sada, svoj identitet moći dokazati i biračko pravo ostvariti, na osnovu lične karte u skladu sa važećim Zakonom o ličnoj karti, a kojoj je istekao rok važenja. Komisija je dala mišljenje da biračima kojima je istekao rok važenja ličnih dokumenata treba omogućiti biračko pravo na izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 30.avgusta 2020.godine, budući da je suština korišćenja ličnog dokumenta na biračkom mjestu utvrđivanje identiteta birača i sprovođenje elektronske identifikacije birača.

Ad – 8
Predsjednik Komisije informisao je članove da će 17.08.2020. godine Venecijanska komisija organizovati webinar na temu održavanja izbora u vrijeme epidemije COVID 19 namijenjen članovima i Stručnoj službi Komisije.

14/08/2020