Zapisnik sa 135. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 134. sjednice.

Ad – 2
Komisija je jednoglasno utvrdila izvod iz biračkog spiska za biračka mjesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija na izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore i izborima za izbor odbornika u skupštinama opština Andrijevica, Budva, Kotor i Tivat koji će se održati 30.avgusta 2020. godine.

Ad – 3
Komisija je jednoglasno donijela rješenja o imenovanju biračkih odbora za biračka mjesta: Zatvor za duge kazne Podgorica (UIKS I), Istražni zatvor Podgorica (UIKS II) i Zatvor Bijelo Polje (UIKS III).

Ad – 4
Komisija je jednoglasno usvojila  Odluku o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića i šablona za glasački listić, kao i uništavanju matrice na izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 30. avgusta 2020. godine.

Ad – 5
Predsjednik je upoznao članove da je Ustavni sud pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti poglavlja „Glasanje van biračkog mjesta – glasanje putem pisma st. 1. i 4. i poglavlja Glasanje u k arantinu, u dijelu koji glasi: „Pravilima o glasanju putem pisma”, Tehničkih preporuka za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača. Odbačena je inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti poglavlja „Glasanje u karantinu, u dijelu koji glasi: „ukoliko se objekat karantina nalazi na području opštine gdje birač ima prebivalište tj. gdje je upisan u birački spisak“, istog akta.
Komisija se upoznala sa dopisom Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica u kojem je Komisija obaviještena da je ova institucija u skladu sa mjerama Ministarstva zdravlja donijela niz mjera među kojima je zabrana prijema, posjeta i zabrana izalazaka za klijente. Takođe, u dopisu je navedeno da su klijenti izrazili želju da ostvare svoje biračko pravo te od Komisije zatraženo rješenje za ostvarenje biračkog prava uz najmanji epidemiološki rizik. Komisija se saglasila da od Ministarstva zdravlja budu tražene sve važeće mjere i naredbe nakon čijeg dostavljanja će se Komisija odrediti po ovom pitanju.

18/08/2020